Dierenarts De Groote

Op 25 mei 2018 ging de nieuwe Europese verordening van kracht inzake gegevensbescherming: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG - GDPR). Wij hechten veel belang aan uw privacy en beveiliging van uw persoongegevens.

Wat is AVG?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft als doel de verwerking van persoonlijke gegevens te reguleren en beveiligen.

Uw persoonlijke gegevens
Uw dierenarts is genoodzaakt om persoonlijke gegevens bij te houden in het kader van uw gezondheidszorg van uw huisdier. Om deze gegevens af te schermen zal uw dierenarts:

       - uw gegevens enkel verwerken en bewaren in beveiligde software en applicaties;
       - uw gegevens enkel gebruiken in het kader van uw gezondheidszorg;
       - uw gegevens nooit aanwenden voor andere doeleinden.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

       - voor- en achternaam
       - adresgegevens
       - telefoonnummer
       - e-mailadres
       - uw rijksregisternummer in geval van de verplichte registratie van katten in de database van CatID

Delen van persoonsgegevens met derden
DAP De Groote deelt uw persoonsgegevens met volgende instanties:

       - diergeneeskundige labo's (Zoolyx)
       - DogID/CatID

Wijzigen van uw persoonsgegevens
U heeft het recht om ten allen tijde uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.